U PAISU MIJË

Onda Lucana

U PAISU MIJË

Tratto da:Onda Lucana®by Antonio Di Taranto

Dicënë
ca iè alla finë du munnë.

O gnè alluvierë.

Iè a finë du munnë!

Iè zzinnë ma iè bbiellë.

Nda na conghë,
rëparatë du viendë.

Faccëfrondë
ceartë mëndoagnë
ca të fanë rumoanë ca vucca apeartë.

Ll’arëië iè ffinë
e prëcësëmendë u viernë
të trasë daindë
e ttë fad’arricrëià.

A statijë iè nna bbellezzë.

Së doarmë ffrischë
fin’a mmënzëiuornë.

I ggendë du paisu mijë su’ bbravë.

Ch’i forastierë o nnë parlamë.

Në davearënë u corë!

I fanë trasì nda casë
e nnu bëcchier’i vinë o mmanghë maië
cu nna fell’i suprëssatë.

Mo averamendë s’ànë
nu picchë maambaratë,
ma su ssembë affezionatë.

I ggendë vienënë assaië
ca së sta ngrazzëië i Ddijë!

Coannë iustë on siendësë nendë
e tuttë sembrë mmuortë
na bella scambanëiatë
të mindëdë alleartë meglië i primë.

Traduzione:

Dicono
che è alla fine del mondo.

Non…

View original post 171 altre parole

Cancellara – Borgo Antico — Onda Lucana

https://www.youtube.com/embed/SGCY5-IKr4s?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent Cancellara – Borgo Antico (Le belle immagini della Lucania) Tratto da:Onda Lucana® byAntonio Morena Cancellara (Pz) – Paesino abbarbicato su una collina di circa 600 metri, dove si scorge un panorama molto accattivante. I confini amministrativi si estendono da: Acerenza, Oppido Lucano, Tolve, Pietragalla, Vaglio di Basilicata. Restano come presenza storica nel labirinto delle... Continue Reading →

Fornito da WordPress.com.

Su ↑

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: